Δείτε εδώ τι σημαίνει το όνειρο που είδατε χθές.

Αν για παράδειγμα ονειρευτήκατε ένα άλογο, επιλέξτε το "Α" και αναζητήστε την ερμηνεία του αλόγου στο όνειρο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ερμηνείες που δίνονται δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επηρεάζουν τις αποφάσεις, τις πράξεις ή τη συμπεριφορά σας.

 

131parea.jpg
Σταθερά 2,46 Κινητά 2,89 €/1'
TopTelecom