Στην ενότητα που βρίσκεστε έχουμε συγκεντρώσει κάποιες ερωτήσεις οι οποίες γίνονται συχνά από τα μέλη μας και αφορούν στη λειτουργία των υπηρεσιών του XStream. Επιλέξτε μία από τις πιο κάτω κατηγορίες για να δείτε αν υπάρχει σχετική με το ερώτημα σας απάντηση. Σε περίπτωση που δεν καλύπτεστε από τις απαντήσεις που δίνονται εδώ, μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε μαζί μας.
147parea.jpg
Σταθερά 2,46 Κινητά 2,89 €/1'
TopTelecom