Σύνδεση || Εγγραφή

1. ΕΓΓΡΑΦΗ

Η εγγραφή στις υπηρεσίες του XStream.gr επιτρέπεται μόνο σε ενήλικους, άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών ή οποιασδήποτε άλλης ηλικίας, η οποία έχει τεθεί ως όριο ανηλικότητας στη χώρα στην οποία ο εκάστοτε εγγραφόμενος χρήστης βρίσκεται. Ο λογαριασμός που δημιουργείται κατά την εγγραφή είναι αυστηρά προσωπικός και ο χρήστης υποχρεούται να δηλώνει τα αληθή στοιχεία του. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, σύμφωνα με τα δηλούμενα από μέρους του στοιχεία, ότι ο χρήστης που έχει υποβάλει αίτηση εγγραφής δεν είναι ενήλικος, η αίτηση εγγραφής του στις υπηρεσίες του XStream.gr δεν γίνεται αποδεκτή.

Κάθε χρήστης υποχρεούται να δηλώνει τα αληθή στοιχεία του και ο λογαριασμός του να μην είναι παραπλανητικός για τα υπόλοιπα μέλη.
 
Κατά την εγγραφή και τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από το XStream.gr, επιτρέπεται η χρήση μόνο χαρακτήρων του ελληνικού αλφαβήτου για κείμενα που συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα και χαρακτήρων του λατινικού αλφαβήτου για κείμενα που συντάσσονται σε άλλες γλώσσες. Η γραφή από το χρήστη ελληνικών κειμένων με λατινικούς χαρακτήρες αποτελεί λόγο απενεργοποίησης του προφίλ του.

Η εγγραφή στις υπηρεσίες του XStream.gr είναι ελεύθερη, αλλά κάποιες από τις υπηρεσίες που παρέχονται στα μέλη είναι διαθέσιμες μόνο μετά την πλήρη ενεργοποίηση του προφίλ χρήστη, η οποία γίνεται μέσω πιστωτικής κάρτας.

Προς αποφυγή πρόκλησης οιασδήποτε σύγχυσης, το XStream.gr απαγορεύει κατά την εγγραφή την επιλογή και περαιτέρω χρήση ονόματος χρήστη (username) που θα μπορούσε να παραπέμπει ή να συνδέει κάποιο χρήστη με υπηρεσίες του XStream.gr ή με κάποιον διαχειριστή.
Ως παραδείγματα τέτοιων ονομάτων ενδεικτικά αναφέρονται τα usernames: administrator1, forum, webmaster_XStream κτλ καθώς οι λογαριασμοί αυτής της μορφής θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως λογαριασμοί διαχειριζόμενοι από το XStream ή τους διαχειριστές του. Απαγορεύεται επίσης να χρησιμοποιούνται ως usernames πλήρη στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας όπως ονοματεπώνυμo, αριθμός τηλεφώνου κλπ. ανεξαρτήτως του αν τα στοιχεία αυτά ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ή όχι.

Απαγορεύεται η δημοσίευση ή η αποστολή σε άλλα μέλη ονομάτων άλλων διαδικτυακών τόπων, συνδέσμων, διευθύνσεων άλλων ιστότοπων, τηλεφωνικών αριθμών, e-mail, skype κλπ, όπως και το να παροτρύνετε άλλα μέλη να δημοσιεύσουν ή να στείλουν αυτά τα στοιχεία, σε όλα πεδία των λειτουργιών του XStream, πέραν αυτών στα οποία το ίδιο το site έχει δημιουργήσει για να δημοσιεύσετε τα στοιχεία αυτά μέσα στο προφίλ σας.

Το XStream.gr διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον υποπέσει στην αντίληψή του κάτι από τα παραπάνω, να απενεργοποιήσει οποιονδήποτε λογαριασμό κατά τη δημιουργία, επεξεργασία ή χρήση του οποίου δεν έχουν γίνει σεβαστά τα παραπάνω, χωρίς καμία προειδοποίηση προς το χρήστη. Σε περίπτωση που ο λογαριασμός κάποιου μέλους απενεργοποιηθεί για κάποιον από του παραπάνω λόγους, το μέλος δε δικαιούται να ζητήσει επιστροφή των χρημάτων που πλήρωσε για συνδρομή ή αναβάθμιση του λογαριασμού του ή όποιου άλλου είδους αποζημίωση από το XStream και τους διαχειριστές της διαδικτυακής αυτής κοινότητας.

2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ο χρήστης με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής, παραλαμβάνει επιβεβαίωση του προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήστη (user name) που ο ίδιος έχει ορίσει, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχει δηλώσει. Οι λογαριασμοί των χρηστών είναι αυστηρά προσωπικοί και για κανένα λόγο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ο λογαριασμός από άλλους. Οι χρήστες παραμένουν προσωπικά και αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται από τον λογαριασμό τους (user account). Οι χρήστες υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα το XStream.gr, αν αντιληφθούν οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους ή οποιαδήποτε γενόμενη ή πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επιπλέον, οι χρήστες ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (log out). Το XStream.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει σε οποιονδήποτε, χρήστη ή τρίτο μέρος, από τη μη προσήκουσα εκπλήρωση των παραπάνω εκ μέρους οιοδήποτε χρήστη.

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Το XStream.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα των χρηστών στις εξής περιπτώσεις: Α) όταν ο χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του, Β) όταν ο χρήστης δημιουργεί το προφίλ του, Γ) όταν εισέρχεται στα προωθητικά/διαφημιστικά προγράμματά του XStream.gr και Δ) όταν χρησιμοποιεί τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες του, κατά τρόπο που συνάδει με τις διατάξεις του Νόμου 2472/1997 περί «Προστασίας ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και του Νόμου 3471/2006 περί «Προστασίας προσωπικών Δεδομένων και ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες».

i) Το XStream.gr τηρεί αρχείο με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών του, μη ευαίσθητου χαρακτήρα. Τα δεδομένα των χρηστών που καταχωρούνται στο αρχείο του XStream.gr είναι αποκλειστικά και μόνο αυτά που δηλώνονται από τα ίδια τα υποκείμενα κατά την εγγραφή τους στις υπηρεσίες του XStream.gr. Σκοπός της συγκέντρωσης αυτών των Δεδομένων είναι η αποθήκευσή τους σε εξυπηρετητή (server) από τον οποίο μπορούν να είναι διαθέσιμα σε άγνωστο αριθμό ατόμων μέσω της σύνδεσής αυτών των ατόμων με τον δικτυακό τόπο του XStream.gr. Για τον σκοπό της αποθήκευσης και μόνο τα δεδομένα διαβιβάζονται σε χώρα εκτός Ε.Ε. Η συναίνεση του χρήστη στους όρους χρήσης του XStream.gr παρέχει ταυτόχρονα και τη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου για την επεξεργασία και διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του υποκειμένου.

Οι χρήστες (υποκείμενα των δεδομένων) έχουν το δικαίωμα να διαγράψουν, διορθώσουν, τροποποιήσουν, ενημερώσουν τα δεδομένα που έχουν δηλώσει, ακόμη και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή, απευθυνόμενοι στην διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Στην ίδια διεύθυνση οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται για οποιαδήποτε ενημέρωση ή αντίρρησή τους σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν δηλώσει.

Απαγορεύεται απολύτως οποιαδήποτε δημοσίευση στοιχείων τρίτων προσώπων από τους χρήστες του XStream.gr. Εάν με οποιονδήποτε τρόπο περιέλθει σε γνώση του XStream.gr, μετά από σχετική ειδοποίηση οποιουδήποτε ή μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο, ότι χρήστης δημοσιεύει στις σελίδες του πληροφορίες που σχετίζονται με προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, ευαίσθητα ή μη, το XStream.gr θα προβεί, με την επιφύλαξη κάθε άλλης αξιώσεως του, στην άμεση διαγραφή του λογαριασμού του συγκεκριμένου χρήστη.

Το XStream.gr δεσμεύεται να μην διοχετεύσει, κοινοποιήσει, ή καθοιονδήποτε τρόπο καταστήσει γνωστά, με ή χωρίς αντάλλαγμα, τα στοιχεία των χρηστών του XStream.gr σε κανένα τρίτο. Το XStream.gr μπορεί να διοχετεύσει στοιχεία των χρηστών του σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Έχει την προηγούμενη συγκατάθεση του οικείου χρήστη για τη διοχέτευση, κοινοποίηση κτλ. των στοιχείων και πληροφοριών που τον αφορούν.

- Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το XStream.gr έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά στοιχεία που οι χρήστες του XStream.gr καταθέτουν σε αυτό, μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή τεχνικής ή άλλης υποστήριξης προς το XStream.gr ή για την εξυπηρέτηση των αιτημάτων των ίδιων των χρηστών και δεσμεύονται από αντίστοιχους όρους τήρησης της προστασίας των στοιχείων αυτών.

- Υποχρεούται να πράξει τούτο λόγω συμμόρφωσης με σχετικές διατάξεις νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

ii) Διαφήμιση

Ο χρήστης που ενδιαφέρεται να διαφημιστεί στο XStream.gr, προκειμένου να λάβει όλες τις απαραίτητες γι' αυτό πληροφορίες θα πρέπει να συμπληρώσει στη σχετική αίτηση τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία Επιχείρησης - Τηλέφωνο - E-mail - URL. Το XStream.gr δεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι διαφημιζόμενοι σε αυτό κατά τις συναλλαγές τους με τους χρήστες των υπηρεσιών διαφήμισης.

iii) Συνομιλία σε πραγματικό χρόνο, (chat, messenger, forum, lobbies, IP διευθύνσεις)

Το XStream.gr μπορεί -αλλά δεν υποχρεούται- να καταγράφει, ελέγχει το περιεχόμενο των μηνυμάτων που αποστέλλονται από τους χρήστες των σχετικών υπηρεσιών αποκλειστικά για τη διαπίστωση παραβάσεων των όρων χρήσης τους, όπως προβλέπεται ειδικότερα στους όρους χρήσης και για κανέναν άλλο σκοπό. Το XStream.gr δε δύναται να γνωστοποιήσει σε τρίτους το περιεχόμενο των σχετικών μηνυμάτων εκτός αν ο συντάκτης τους συναινεί ή ο νόμος ή αρμόδια αρχή υποχρεώνει προς τούτο.

Για την εγγραφή του χρήστη στις λίστες παραληπτών (mailing lists) των ενημερωτικών δελτίων (newsletters) του XStream.gr ζητούνται τα εξής στοιχεία: Χώρα, Ταχυδρομικός Κώδικας, Ημερομηνία Γέννησης, Φύλο, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Το XStream.gr μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού ή οικονομικού χαρακτήρα πέρα από τα newsletters εκτός αν ο παραλήπτης δηλώσει ρητά ότι δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο.

H διεύθυνση IP (π.χ. 123.45.678.9) καθορίζεται από τον παροχέα (Internet Service Provider) της σύνδεσης μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και στη συνέχεια στο XStream.gr. Η διεύθυνση IP κρατείται για τεχνικούς λόγους, καθώς και για θέματα που άπτονται της ασφαλείας των συστημάτων του XStream.gr (server, data base κλπ), ενώ παράλληλα αξιοποιείται για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων. Η IP διεύθυνση του χρήστη, από την οποία αυτός επικοινώνησε με το δικτυακό τόπο του XStream.gr δύναται να παραδοθεί στις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές, εφόσον κάτι τέτοιο ζητηθεί κατά νόμο.

4. COOKIES

Το XStream.gr είναι δυνατόν να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση εκάστου χρήστη σε ορισμένες υπηρεσίες και σελίδες του.  Το cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στο φυλλομετρητή (browser) του χρήστη από έναν web server και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του. Τα cookies δεν προκαλούν ζημία στο σύστημα του χρήστη και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του καθ' οιονδήποτε τρόπο. Τα cookies καθιστούν επίσης την πλοήγηση στον παγκόσμιο ιστό ευκολότερη για κάθε χρήστη, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις του. Ο κάθε χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το λειτουργικό πλοήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε είτε να προειδοποιείται πριν επιτρέψει τη χρήση cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του XStream.gr, είτε να απαγορεύει την χρήση cookies. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώρισή του στις υπηρεσίες και σελίδες του XStream.gr που αυτά χρησιμοποιούνται, δεν θα μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες και τις σελίδες αυτές.

5. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Το XStream.gr ενδέχεται να περιέχει εξωτερικές συνδέσεις (“links”) με άλλους δικτυακούς τόπους προς διευκόλυνση της μετάβασής του χρήστη σε παραπομπές. Το XStream.gr δεν υιοθετεί σε καμία περίπτωση το περιεχόμενο αυτών των δικτυακών τόπων, δεν αναλαμβάνει ευθύνη για κανέναν από αυτούς τους δικτυακούς τόπους ή για συνδέσεις των εν λόγω δικτυακών τόπων, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Για προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά την επίσκεψη ή χρήση των δικτυακών τόπων που περιλαμβάνονται ως εξωτερικές συνδέσεις στον ιστότοπο αυτό ευθύνονται αποκλειστικά οι αντίστοιχοι δικτυακοί τόποι. Οι συνδέσεις με άλλους δικτυακούς τόπους υπάρχουν για τη διευκόλυνση της μετάβασής του χρήστη σε παραπομπές και το XStream.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, οικονομική ή οποιασδήποτε άλλης φύσεως, προκληθεί ως αποτέλεσμα της χρήσης αυτών των συνδέσεων. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία συνδέσεων με οποιαδήποτε σελίδα του παρόντος δικτυακού τόπου χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση του XStream.gr.

6.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
(e-mail, προφίλ, chat, συζητήσεις, messenger, συναντήσεις, dating, κλπ)

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται, ότι το XStream.gr μπορεί να υιοθετήσει νέους όρους χρήσης των υπηρεσιών του ή/και να τροποποιήσει τα χρονικά όρια που θα διατηρούνται στις υπηρεσίες του XStream.gr, τα ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails, συζητήσεις, συναντήσεις κλπ), οι σελίδες χρηστών ή/και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που αναρτά ή/και δημοσιεύει ο χρήστης μέσω των υπηρεσιών του. Επίσης, το XStream.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα επιτρεπόμενα όρια του μεγέθους και του αριθμού των ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) που μπορεί να αποστέλλει ο χρήστης από τον λογαριασμό του, των μηνυμάτων ή/και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο (π.χ. φωτογραφίες, videos κλπ) αναρτά και δημοσιεύει ο χρήστης στις υπηρεσίες του XStream.gr.

Το XStream.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση τα όρια αποθηκευτικού χώρου περιεχομένου που παρέχει μέσω των υπηρεσιών του στους χρήστες και να διακόπτει προσωρινά ή/και μόνιμα την παροχή κάποιων υπηρεσιών. Σε καμία περίπτωση το XStream.gr δεν ευθύνεται για την απώλεια ή την αποτυχία αποθήκευσης ή την καταστροφή οποιωνδήποτε e-mail, αρχείων ή άλλου περιεχομένου το οποίο διατηρείται ή διακινείται μέσω οποιασδήποτε υπηρεσίας/ ενότητας του.

Η ευθύνη για τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται από το XStream.gr ανήκει στον ίδιο τον χρήστη, τόσο για τον τρόπο χρήσης του όσο και για το περιεχόμενο των μηνυμάτων του και το XStream.gr δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να φέρει ευθύνη για πράξεις που σχετίζονται με τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το χρήστη κάτοχό του. Ο κάτοχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του XStream.gr οφείλει να κρατά μυστικούς τους κωδικούς πρόσβασής του και να γνωστοποιεί αμέσως στο XStream.gr οποιαδήποτε χρήση της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης από τρίτο χωρίς εξουσιοδότηση, καθώς και οποιαδήποτε άλλη παραβίαση του ηλεκτρονικού του λογαριασμού. Το XStream.gr δεν ελέγχει το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αποστέλλονται ή/και λαμβάνονται από τους χρήστες. Το XStream.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει κάποιο πρόσωπο από την παροχή ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή να διακόπτει την παροχή αυτή σε περίπτωση παραβίασης των όρων του παρόντος.

7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Απαγορεύεται ρητώς η χρήση των υπηρεσιών του XStream.gr από ανηλίκους. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες δηλώσουν ψευδή ημερομηνία γέννησης, ώστε να εγγραφούν και επισκεφτούν σελίδες ή υπηρεσίες του παρόντος ιστοτόπου, το XStream.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για την έκθεσή τους στο περιεχόμενό του ή για οποιαδήποτε εν γένει από αυτούς χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου. Ο χρήστης που δήλωσε ψευδή ημερομηνία γέννησης ευθύνεται απέναντι στο XStream.gr για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί, στο ίδιο το XStream.gr ή σε οποιονδήποτε τρίτο, από την ψευδή αυτή του δήλωση. Η με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση ή θέση σε κυκλοφορία πορνογραφικών εικόνων ανηλίκων συνιστά ποινικό αδίκημα και διώκεται σύμφωνα με το νόμο. Εάν διαπιστωθεί η πρόσθεση ή η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση τέτοιου είδους παράνομου περιεχομένου στο XStream.gr από χρήστη, ο λογαριασμός του χρήστη αυτού, με την επιφύλαξη κάθε αξιώσεως του XStream.gr, θα διαγραφεί χωρίς καμία προειδοποίηση.

8. ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΩΝ

Οι χρήστες αποδέχονται ότι, παρόλο που το XStream.gr παρέχει στους χρήστες του την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για δημοσίευση περιεχομένου, όλες οι πληροφορίες (δεδομένα, κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, βίντεο, μηνύματα κ.α.) και όλο το περιεχόμενο που προσθέτουν οι χρήστες, είτε αναρτάται δημόσια είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει υποκείμενο στην αποκλειστική ευθύνη του χρήστη που το προσθέτει. Το XStream.gr σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται καθ' οιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες στις υπηρεσίες και σελίδες προσωπικού περιεχομένου (πχ e-mails, συζητήσεις, chat, messenger, προφίλ κλπ) του προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις των χρηστών. Οι χρήστες των σχετικών υπηρεσιών διατηρούν στο ακέραιο την ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενο που δημοσιοποιούν καθώς και για τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας λόγω της από μέρους τους δημοσίευση αυτού του περιεχομένου.

Κατ' αναλογία των ανωτέρω, αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διαχείριση των σελίδων και υπηρεσιών προσωπικού περιεχομένου (πχ e-mail, συζητήσεις, προφίλ κλπ) και για τον έλεγχο του περιεχομένου τους είναι οι χρήστες που τις δημιούργησαν, οι οποίοι υποχρεούνται να προβαίνουν άμεσα σε διαγραφή περιεχομένου, που έρχεται σε αντίθεση με τους παρόντες όρους χρήσης.

Ομοίως η επίσκεψη προσωπικών σελίδων άλλων χρηστών γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των χρηστών. Σε περιπτώσεις δε που σε κάποιες υπηρεσίες παρέχεται στους χρήστες του XStream.gr η δυνατότητα να αναρτούν/δημοσιεύουν περιεχόμενο ή και να καταγράφουν απόψεις και σχόλια σε σελίδες άλλων χρηστών, το οποίο ενδεχομένως έρχεται σε αντίθεση με τους παρόντες όρους, το XStream.gr δεν θα φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιασδήποτε φύσης ζημία ήθελε τυχόν υποστούν οι δημιουργοί ή οι επισκέπτες των ανωτέρω σελίδων.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι χρήστες απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του XStream.gr για:

Α) Δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή εγκατάσταση παράνομου, επιβλαβούς, απειλητικού, προσβλητικού, δυσφημιστικού, χυδαίου, βίαιου, υβριστικού, ρατσιστικού ή άλλως αποδοκιμαστέου περιεχομένου ή περιεχομένου που προσβάλλει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων ή προκαλεί αισθήματα μίσους ή τρόμου, ή/και που συνιστά οποιαδήποτε άλλη παράνομη πράξη.

Β) Εμφάνιση υπό την ταυτότητα οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση του χρήστη με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

Γ) Αντιγραφή, παραχάραξη ή καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο χρήση ή αλλοίωση των στοιχείων του δικτυακού τόπου του XStream.gr με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του XStream.gr.

Δ) Δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που  δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου, σύμβασης ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.

Ε) Δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου.

ΣΤ) Δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και άνευ προηγούμενης οικείας πρόσκλησης από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, δημοσίευση συνδέσμων ή διευθύνσεων άλλων ιστότοπων καθώς και τη δημοσίευση τηλεφωνικών αριθμών και διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ζ) Προσβολή με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και εν γένει των ατομικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών με οποιονδήποτε τρόπο.

Η) Σχολιασμό και κριτική των υπηρεσιών που παρέχονται από το XStream. Η χρήση των υπηρεσιών του XStream γίνεται αποκλειστικά με τη δική σας εκπεφρασμένη βούληση και μπορείτε ανά πάσα στιγμή να σταματήσετε να επισκέπτεστε και να χρησιμοποιείτε το διαδικτυακό αυτό τόπο.

Θ) Αποστολή με χρήση των υπηρεσιών επικοινωνίας του XStream (Chat, Προσωπικά μηνύματα κλπ), κειμένων (ιστοριών) που υπάρχουν δημοσιευμένα στο XStream σε άλλα μέλη.

Ι) Παρότρυνση άλλων μελών να αποστείλουν, με οποιονδήποτε τρόπο (Chat, Προσωπικά μηνύματα, e-mail, κλπ), κείμενα (ιστορίες) που υπάρχουν δημοσιευμένα στο XStream.

9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ο χρήστης του XStream.gr ευθύνεται απέναντι στο XStream.gr και τους υπαλλήλους ή ανεξάρτητους συνεργάτες του, για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από την παράνομη ή επιβλαβή χρήση του λογαριασμού του, καθώς και από την χρήση εκ μέρους του των υπηρεσιών του XStream.gr κατά τρόπο παράνομο, μη σύμφωνο με τους παρόντες όρους ή καταχρηστικό.

10. ΕΝΑΡΞΗ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το XStream.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.

11. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι το XStream.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του σε εκείνους τους χρήστες που θεωρεί ότι έχουν παραβιάσει τους παρόντες όρους χρήσης. Επίσης το XStream.gr διατηρεί το δικαίωμα να αδρανοποιεί προσωρινά ή/και οριστικά λογαριασμούς χρηστών που παραμένουν ανενεργοί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών, να διαγράφει οριστικά όλο το περιεχόμενο που οι χρήστες των λογαριασμών αυτών έχουν αναρτήσει σε οποιαδήποτε υπηρεσία του, καθώς επίσης και να διαγράφει το περιεχόμενο που έχουν αναρτήσει άλλοι χρήστες στις υπηρεσίες προσωπικού χαρακτήρα που έχουν δημιουργήσει οι χρήστες των εν λόγω λογαριασμών (π.χ. e-mail, συζητήσεις κλπ).

12. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΕΥΘΥΝΗ

Δεδομένης της φύσης και του όγκου των πληροφοριών του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το XStream.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του, στην χρήση των οποίων προβαίνει αυτός απολύτως αυτοβούλως.

Το XStream.gr συνεργάζεται με άλλους δικτυακούς τόπους για την παροχή στους χρήστες του εξειδικευμένου περιεχομένου, το οποίο εμφανίζεται σε διάφορες σελίδες ενοτήτων και υπηρεσιών (π.χ. συναντήσεις, διαφημίσεις κλπ) αυτούσιο, όπως ακριβώς λαμβάνεται από τον παροχέα του (συνεργαζόμενο δικτυακό τόπο ή εταιρεία), χωρίς έλεγχο και επεξεργασία. Η ευθύνη για την αρτιότητα, ακρίβεια, πληρότητα, επάρκεια, νομιμότητα και καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού, συμπεριλαμβανομένων και των διαφημίσεων, με οποιονδήποτε τρόπο και εάν αυτές εμφανίζονται, ανήκει αποκλειστικά στους δικτυακούς τόπους/εταιρείες που το παρέχουν.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο XStream.gr, συμπεριλαμβανομένων και των διαφημίσεων, με οποιονδήποτε τρόπο και εάν αυτές εμφανίζονται, δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να θεωρούνται ως έγκυρες πληροφορίες, συμβουλές ή ως παραίνεση για συγκεκριμένη ενέργεια.

Περαιτέρω, ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι, επισκεπτόμενος τις σελίδες περιεχομένου και χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του XStream.gr, είναι πιθανό να εκτεθεί σε περιεχόμενο για κάποια μερίδα ανθρώπων άσεμνο, απρεπές, ενοχλητικό, προσβλητικό κλπ. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το XStream.gr  για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν υποστούν οι χρήστες του, λόγω της έκθεσής τους σε περιεχόμενο τέτοιου είδους, καθώς μια τέτοια έκθεση γίνεται με τη ρητή προς τούτο εκπεφρασμένη βούλησή τους.

Οι χρήστες επισκέπτονται τις σελίδες περιεχομένου και υπηρεσιών με αποκλειστικά δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη.

Το XStream.gr δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγχει την ορθότητα των πληροφοριών που δημοσιεύουν οι χρήστες των υπηρεσιών του και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραπλανητικές δηλώσεις των χρηστών (π.χ. στο προφίλ τους).

13. ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Το περιεχόμενο του XStream.gr παρέχεται «όπως ακριβώς είναι», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή κατά οποιονδήποτε τρόπο τεκμαιρόμενη σχετικά με την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα του για συγκεκριμένο σκοπό.

Το XStream.gr, λόγω του τεραστίου όγκου των διακινούμενων πληροφοριών στους διακομιστές (hosting servers) του καθώς και της συμμετοχής τρίτων προσώπων (φυσικών ή νομικών, ακόμα και των ίδιων των χρηστών του) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του διακινούμενου περιεχομένου, δεν έχει εξ αντικειμένου τη δυνατότητα φυσικής παρακολούθησης του περιεχομένου αυτού και ως εκ τούτου δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να εγγυηθεί την αρτιότητα, ακρίβεια, πληρότητα, επάρκεια, νομιμότητα και γενικά την ποιότητα και καταλληλότητα αυτού ή την απουσία ενδεχομένων λαθών.

Το XStream.gr δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα του θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι ενδεχόμενα λάθη ή παραλείψεις που περιέχονται στα ανωτέρω θα διορθώνονται. Επίσης το XStream.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοσδήποτε άλλος συνεργαζόμενος ιστότοπος ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων το ίδιο και οι λοιποί ιστότοποι τίθενται στη διάθεσή των χρηστών δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.

14. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Οι παρόντες όροι χρήσης του XStream.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, εφαρμόζονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Βουλγαρικού και ευρωπαϊκού κοινοτικού δίκαιου και τους διεθνείς κανόνες που δεσμεύουν τη Βουλγαρία, όπως κάθε φορά αυτοί ισχύουν. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και θεωρείται μη συμπεριλαμβανόμενη στο παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του XStream.gr και του χρήστη των υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνον αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Σε κάθε περίπτωση το XStream.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων αυτών, ενημερώνοντας σχετικά τους χρήστες και μέσα στο ισχύον κάθε φορά νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους χρήσης που προβλέπονται στο παρόν, στην Πολιτική Απορρήτου, καθώς και τους Κανόνες και δεοντολογία μελών, οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του XStream.gr.